PFRCH

Klient

Pomorska Fundacja Rozwoju Chirurgii

Realizacja

Serwis Informacyjny Fundacji, nawizujcy wygldem do okrgu jej dziaalnoci. Prezentuje cele statutowe, histori i osignicia. Na bazie identyfikacji graficznej, ktr zaprojektowaa VEBBA, opracowywane s wszelkie materiay informacyjne w innych mediach.

www.chirurgia-pomorska.pl

VEBBA Sp. z o.o. ul. Szafarnia 10, 80-755 Gdańsk. 2001-2009 wszelkie prawa zastrzeżone.